STRESS, OVERSPANNEN ZIJN, BURN-OUT…

Stress, overspannen zijn en burn-out zijn termen die we vaak door elkaar gebruiken. Toch gaat het hier niet om éénzelfde verschijnsel maar om verschillende fasen van uitputting. Kenmerkend is een vaag klachtenbeeld van oververmoeidheid, onrust, hoofdpijn, maagpijn, moeite zich te concentreren, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. Het woord ‘burnout’ verwijst naar uitputting en energieverlies. Het zijn veel voorkomende psychosociale risico’s in de arbeidscontext die dikwijls leiden tot een langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim. Soms is het moeilijk psychosociale risico’s op het werk te herkennen. Soms speelt ook de persoonlijke situatie een beïnvloedende rol.
Als je niets doet, kunnen jouw klachten erger worden. Het belangrijkste is dat je voor jezelf aanvaardt dat er een probleem is en dat je beseft dat je er iets wilt aan veranderen. Je hoeft je dan ook zeker niet te schamen of je klachten te verzwijgen. Open zijn over jouw problemen helpt je juist om je klachten te kunnen plaatsen en ze te verminderen.
Praten over je probleem, ervaring en gevoelens is heel dikwijls een eerste stap in de richting van een oplossing.

Nu bellen