Psycholoog

Er worden nogal wat termen en functiebenamingen gebruikt, zoals psycholoog, psychiater, psychotherapeut, maar ook therapeut of coach met uiteenlopende specialismen. Wat is eigenlijk het verschil?

Psycholoog

Een (klinisch) psycholoog heeft minstens 5 jaar universitaire studies achter de rug en is ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie. Na zijn/haar erkenning wordt verwacht dat hij/zij aan continue professionele ontwikkeling doet.​

Psychiater

Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en daarna een specialisatie in Psychiatrie. Daarom kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald.​

Psychotherapeut

Een psychotherapeut kan een psycholoog of een psychiater zijn, maar evengoed iemand die zich heeft verdiept in bepaalde psychotherapie: systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie… De titel Psychotherapie is sinds 2016 beschermd.

Therapeut

Een therapeut is letterlijk iemand die therapie uitoefent: gesprekstherapie, creatieve therapie… Het beroep van therapeut is niet beschermd, iedereen kan zich therapeut noemen.

Coach

Een coach kan een ervaringsdeskundige zijn, of iemand die verschillende workshops en opleidingen heeft gevolgd. De titel is in België niet beschermd.

Wat is psychotherapie

‘Psychotherapie is het op deskundige wijze doelbewust toepassen van klinische methoden en attitudes die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde psychologische principes met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun gedrag, denken, emoties en/of persoonskenmerken in de richting die door de betrokkenen wenselijk wordt geacht.’

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1994). Systems of psychotherapy

Psychotherapie, letterlijk ‘behandeling van de geest’, is een behandelmethode om psychisch lijden te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Psychotherapie is op de eerste plaats een werkrelatie, waarin de psycholoog zijn deskundigheid inbrengt en de cliënt de bereidheid toont zijn gedachten, gevoelens en gedrag tegen het licht te houden.

In de gesprekken bespreek je met de psycholoog jouw klachten en problemen.

De psycholoog lost geen problemen voor jou op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.

Van tevoren is niet precies te voorspellen wat het resultaat van psychotherapie zal zijn. Dat is ondermeer afhankelijk van de aard van de problemen en van iemands mogelijkheden. Aan bepaalde omstandigheden kan psychotherapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat iemand voor de rest van zijn leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om problemen meer hanteerbaar te maken.