STRESS, OVERSPANNEN ZIJN, BURN-OUT…

Stress, overspannen zijn en burn-out zijn termen die we vaak door elkaar gebruiken. Toch gaat het hier niet om éénzelfde verschijnsel maar om verschillende fasen van uitputting…