Depressie bespreekbaar maken.

Met de campagne ‘Wellicht‘ wil Te Gek!? de kennis over het thema depressie vergroten om het zo meer bespreekbaar te maken en stigmatisering en taboe tegen te gaan.

Maar liefst 20% van de vrouwen en 10% van de mannen in ons land krijgen ooit met een vorm van depressie te maken. Eén persoon op zeven wordt vroeg of laat zelfs geconfronteerd met een zware depressie. Ongeveer 8% van de Belgische bevolking gebruikt antidepressiva. Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische problemen maar toch blijft de kennis over deze thematiek gering.

Daarnaast zorgen taboe en vooroordelen ervoor dat mensen laat hulp inschakelen. In het overgrote deel van de gevallen worden depressieve klachten onvoldoende ernstig genomen of worden ze zelfs niet benoemd. Dat is jammer, want doorgaans is een depressie vrij goed te behandelen. Bovendien zorgt een tijdige behandeling van een depressie ervoor dat ze niet ernstiger wordt en verkleint het risico op een terugval.

Met de nieuwe jaarcampagne Wellicht wil Te Gek!?, in samenwerking met verschillende organisaties, bij de Vlaamse bevolking de kennis over depressie vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan, om zo deze problemen bespreekbaar te maken en stigmatisering en taboe tegen te gaan. 

https://www.tegek.be/campagnes/wellicht/over-wellicht