Werkwijze/Hulpverleningsaanbod

De aanmelding

Wanneer je een eerste afspraak wil maken, dan kan je telefonisch, via email of via het aanmeldingsformulier met mij contact opnemen. Ik zal zo snel mogelijk terug contact met je opnemen om een afspraak voor je vast te leggen, maar ook om je nog eens belangrijke informatie te geven. Mocht je zelf vragen hebben dan kan je die dan ook alvast stellen.

Een eerste gesprek

Tijdens een eerste kennismakend en oriënterend gesprek (het zogenaamde intakegesprek) zal ik proberen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je klachten, de manieren waarop je hiermee omgaat en de wijze waarop je leven hierdoor beïnvloed wordt. Jij op jouw beurt kunt tijdens dit gesprek ervaren of het ‘klikt' tussen ons. 
Samen bekijken we nadien wat de meest aangepaste vorm van hulpverlening voor jou kan zijn. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin naast een diagnose en classificatie van de aanwezige problemen ook de persoonlijke doelen die jij wil bereiken, zijn vermeld.
Wanneer tijdens deze fase in samenspraak met jou geconcludeerd wordt dat een ander type zorg beter passend is dan word je natuurlijk deskundig doorverwezen (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centrum Algemeen Welzijn (CAW), collega psycholoog, psychiater). Jouw huisarts zal hier, mits jouw toestemming, altijd van op de hoogte worden gesteld.

Hulpverleningsaanbod

Elke persoon is verschillend en geen enkele probleemsituatie is ooit dezelfde. Daarom probeer ik steeds mijn aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw specifieke situatie en hulpvraag. We kunnen hierbij op verschillende wijzen te werk gaan: 

  • psychologische begeleiding: informatie, advies, ondersteuning;
  • psychotherapie: individueel, partnerrelatie, gezinsverband; 
  • medicamenteuze ondersteuning (via de huisarts); 
  • of een combinatie van bovenstaande,... 

Frequentie

Hoelang een begeleiding duurt en hoeveel gesprekken nodig zijn om je problemen de baas te kunnen, is moeilijk op voorhand te stellen. Bij de start van de begeleiding zal ik je zo goed mogelijk informeren over de te verwachten duur. In de loop van de therapie, tijdens de regelmatig ingelaste evaluatiemomenten, kan echter blijken dat het wenselijk is om langer door te gaan of om sneller af te ronden. De duur van psychotherapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen, van jouw wensen en mogelijkheden en van het therapeutisch proces. Meestal worden wekelijkse sessies gepland, maar in samenspraak kan dit soms ook meer of minder frequent. Gedurende de laatste periode van de begeleiding zijn de sessies meestal minder frequent.
Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

Wat kost een consultatie bij een psycholoog?

Consultaties bij een psycholoog worden NIET terugbetaald door het reguliere ziekenfonds. De volledige som is normaal voor rekening van de cliënt. Er bestaan echter reeds aanvullende zorgverzekeraars die een behandeling bij een psycholoog geheel of gedeeltelijk vergoeden. Kijk misschien eens in jouw polis of, en in hoeverre, deze hulp wordt vergoed.
Een overzicht van tussenkomst door de verschillende mutualiteiten kan je vinden op http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm

Cookies en privacy