Voorstelling

​In hoofdberoep werkte ik tot eind 2017 als militair psycholoog bij Defensie. Daar coördineerde ik tot 2011 de psychosociale ondersteuning van militairen en van hun leefkern in het kader van langdurige buitenlandse operaties en was ik betrokken bij de crisisopvang na een ingrijpende gebeurtenis. Van 2011 tot 2017 was ik hoofd van de Dienst Onthaal en Oriëntatie bij Defensie (Diensthoofd Selectie).
 
In 2007 startte ik mijn praktijk als zelfstandig psycholoog in bijberoep. Ik heb ervaring in individuele, echtpaar- en groepsbegeleiding en specialiseerde me in de ondersteuning van slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis.
 
In mijn therapie ben ik persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.
Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij of zij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoort. 
Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. 
 
Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.
De cliënt wordt uitgenodigd stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om samen met de psycholoog na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psycholoog ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.
 
Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Ik draag de officiële titel van ‘psycholoog' via een erkenning door de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 621106871).
Visumnummer Federale  overheidsdienst Volksgezondheid: 263811 (https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen#lijst)

 

 

Cookies en privacy