Psycholoog - psychotherapie

Wat is een psycholoog?

Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen een psychiater en een psycholoog. 

Een psychiater is iemand met een medische achtergrond. Hij of zij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater arts is, kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald.

Een psycholoog heeft evenals een psychiater een universitaire studie achter de rug, maar is geen arts. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding in de psychologie genoten. De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, denken en hoe ze tot beslissingen komen.
De psychologie kijkt naar algemene kenmerken van menselijk gedrag, maar ook naar de verschillen, naar individuen en naar groepen, naar problematisch en naar normaal gedrag.
Een psycholoog tracht via verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren te onderzoeken en te verklaren.
Psychologen werken in zeer diverse domeinen: de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid, de media, het bedrijfsleven, …
 
Zowel de titel van psychiater als die van psycholoog zijn beschermd.

Wat is een klinisch psycholoog?

Klinische psychologie is één van de mogelijke opleidingen in de psychologie en kan omschreven worden als de psychologie die zich bezighoudt met de psychologische kennis en praktijk zoals die gebruikt wordt bij cliënten met psychosociale en gezondheidsproblemen. Het doel is cliënten te helpen om hun problemen op te lossen en/of hen beter aan te passen aan de eisen van hun dagelijkse leven. 
Een klinisch psycholoog is dus iemand die de universitaire studie klinische psychologie met succes heeft afgerond en zichzelf heeft geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Wat is psychotherapie?

'Psychotherapie is het op deskundige wijze doelbewust toepassen van klinische methoden en attitudes die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde psychologische principes met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun gedrag, denken, emoties en/of persoonskenmerken in de richting die door de betrokkenen wenselijk wordt geacht' 
Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1994). Systems of psychotherapy 
 
Psychotherapie, letterlijk 'behandeling van de geest', is een behandelmethode om psychisch lijden te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Psychotherapie is op de eerste plaats een werkrelatie, waarin de psycholoog zijn deskundigheid inbrengt en de cliënt de bereidheid toont zijn gedachten, gevoelens en gedrag tegen het licht te houden.
In de gesprekken bespreek je met de psycholoog jouw klachten en problemen.
De psycholoog lost geen problemen voor jou op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.
 
Van tevoren is niet precies te voorspellen wat het resultaat van psychotherapie zal zijn. Dat is ondermeer afhankelijk van de aard van de problemen en van iemands mogelijkheden. Aan bepaalde omstandigheden kan psychotherapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat iemand voor de rest van zijn leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om problemen meer hanteerbaar te maken.

Cookies en privacy